Mergelbane, jernbane, som udelukkende eller fortrinsvis anvendtes til transport af mergel, der blev brugt til jordforbedringsformål. De tre permanente mergelbaner Damsholt-Hodsager (1879), Grindsted-Grene (1885) og Eskjær-Slynge (1896) var alle i drift til omkring 1930. Desuden var Hedeselskabet fra 1904 i besiddelse af flytbare mergelbaner og rådede i 1916 over 113 km spor. Mergeltransporter med jernbane ophørte i 1950'erne.