Menominee, nordamerikanske indianere af den algonkinske sprogæt, som oprindelig levede af havebrug, høst af vild ris, jagt og fiskeri i området mellem Lake Michigan og Green Bay i det nuværende Wisconsin. Fra midten af 1600-t. blev menominee involveret i pelshandel med franskmændene, og de faste landsbyer blev afløst af mindre, halvbofaste jagtgrupper. En traktat i 1854 gjorde en mindre del af deres territorium i Wisconsin til reservat; her etableredes en tømmerindustri, som blev en vigtig indtægtskilde. Menominee blev i 1961 ved lov nedlagt som anerkendt indianerstamme for dog efter voldsomme protester atter at blive oprettet i 1973. I 1992 havde stammen ca. 7000 registrerede medlemmer, hvoraf 3400 var bosat i reservatet. Væsentlige indtægter hidrører i 1990'erne fra et spillekasino, som ejes af menominee.