Memorat, (af lat. memorare minde en om noget, fortælle (i perfektum participium memoratus)), personlig beretning om et menneskes møde med et overnaturligt væsen.