Melanose, (gr. melano- + -ose), d.s.s. melanodermi.