Melanesier, en melanesier er en person fra Melanesien.