Mediastinum, (lat., af mediastinus midterst, efter mediastinus, mediastrinus slave, der brugtes som karl el. bud, af medius i midten), mellemhinden, en del af lungehinden.