Matrixpotentiale, den kraft, hvormed vand er bundet i jorden. Over grundvandsspejlet er matrixpotentialet negativt, under grundvandsspejlet er det positivt (se jordvand). Enheden er energi pr. mængdeenhed.