Materielkontrol, markedskontrol, som i Danmark foretages stykprøvevis for at undersøge, om materiel, specielt elektrisk materiel, er sikkert. Se DEMKO.