Materiel kultur, forskningsområde om forholdet mellem mennesket og den materielle omverden, fra huse og landskaber til forbrugsgoder og kunst. Studier af materiel kultur og indsamling af genstande til museer udgjorde i begyndelsen et vigtigt grundlag for fag som antropologi, arkæologi, etnologi og historie. Siden gled studiet af materiel kultur i baggrunden og erstattedes i 1970'erne af en interesse for den historiske materialisme som teori og metode. Materiel kultur omfatter i 1990'ernes universitetsfag studiet af forbrug (se konsumption); betydningen af genstandene, deri også brug af disse til markering af sociale og kulturelle forskelle; den sociale og symbolske betydning af håndværk og kunst samt studiet af museumssamlinger og tingenes betydning inden for museumsinstitutionen. I slutn. af 1900-t. fik originale genstande atter en central plads i de naturvidenskabelige og kulturhistoriske museer i stedet for konstruerede opstillinger og kopier.