Massiv, større bjergartskompleks opbygget af smeltet stenmasse (magma), der er trængt ind i allerede eksisterende bjergarter; se intrusion.