Massedefekt, forskellen mellem summen af masserne af de nukleoner (protoner og neutroner), hvoraf en given atomkerne består, og massen af atomkernen selv. Når en kerne dannes ved sammensmeltning (fusion) af nukleoner, frigøres massedefekten i form af energi (kernens bindingsenergi). Massedefekten udgør som regel kun nogle få promille af kernens masse.