Maskiningeniør, person med en højere teknisk uddannelse inden for det maskintekniske fagområde, som fx kan være konstruktions- og produktionsteknik, energiteknik, styrkelære, materialeteknik og miljø. Uddannelsen erhverves i Danmark enten som diplomingeniør på de fleste af ingeniørhøjskolerne, ved Danmarks Tekniske Universitet eller Aalborg Universitet eller som civilingeniør de to sidstnævnte steder samt fra 2006 som overbygning på diplomingeniøruddannelsen ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum i samarbejde med Syddansk Universitet. Se ingeniør.