Martyrium, (lat., af gr. martyrion, afledt af martys, se martyr), en martyrs lidelse og død.