Markedsdeling er det forhold, at en kreds af leverandører deler markedet mellem sig, således at de derved kan undlade at konkurrere med hinanden i de opdelte sektorer; de kan være afgrænset fx geografisk eller efter kundetyper. Markedsdeling indebærer normalt en skadelig konkurrencebegrænsning og er derfor forbudt i henhold til Konkurrenceloven.