Marineinfanteri, infanterienheder, der især tidligere indgik i større krigsskibes bemanding med henblik på at løse landmilitære opgaver i forbindelse med sømilitære operationer, fx landgang og nærsikring af havneområder. Marineinfanteri findes stadig i en lang række lande oftest som let bevæbnede eliteenheder, der kan indsættes fra søen til løsning af specialopgaver. USA's Marine Corps er dog et selvstændigt værn med tunge våbensystemer som kampfly og kampvogne.