Marinedistrikt, sømilitær lokalmyndighed med ansvar for bl.a. farvandsovervågning, søredning og uskadeliggørelse af miner inden for de tillagte farvands- og kystområder. Marinedistrikterne oprettedes i 1945 med tilsvarende organer hos de allierede og i Sverige som forbillede. De sorterer under Søværnets Operative Kommando. Antallet var tidligere større, men efter 1986 er alene Kattegats, Sundets og Bornholms marinedistrikter opretholdt.