Malmskib, speciel og som regel stor bulkcarrier til transport af løs malm. De fleste malme har stor stuvningsvægtfylde, jernmalm fx således ca. 2 t/m3. Lastrummene udgør derfor kun en mindre del af skroget, og deres bund er af stabilitetshensyn hævet et godt stykke over skibets bund. Lastrummene er også meget solide, da lastning ofte foregår ved, at malmen styrtes ned i rummene.