Malanggan, (af melanesisk opr.), dødefester og andre ceremonier på øen New Ireland (Papua Ny Guinea), hvortil man tidligere udskar friser, figurer og masker af samme navn. De forestiller mennesker, ånder, slanger, fugle, fisk m.m. i fantastiske kombinationer og stærke farver. Denne ellers uddøde kunstform er i slutningen af 1900-t. nyligt blevet genoptaget.