Major domus, (lat., egl. 'husets mester'), i merovingertidens Frankerrige oprindelig betegnelsen på en ufri person, der stod i spidsen for kongens husholdning, men senere udviklede stillingen sig til det højeste hofembede, hvis indehaver var rigets faktiske leder.