Magnetit, (af magnet og -it), magnetjernsten, stærkt magnetisk, sort mineral og et af de vigtigste jernmineraler. Det krystalliserer kubisk, har sammensætningen Fe3O4, massefylden 5,2 g/cm3 og hårdheden 51/2. Det danner fin- til grovkornede masser, men findes ofte som krystaller med veludviklede oktaeder- og rombedodekaederflader. Magnetit er et af de hyppigst forekommende oxidmineraler. Det optræder som en underordnet bestanddel af mange bjergarter og som hovedmineralet i jernmalme af både magmatisk og sedimentær oprindelse, bl.a. i Kiruna i Nordsverige.