Magnesit, (af magnesium og -it), bitterspat, hvidt, gråt eller gult mineral med glasglans. Det krystalliserer trigonalt, har hårdheden 3 og massefylden 4-4,5 g/cm3. Sammensætningen er MgCO3. Magnesit findes som krystaller og som jordagtige masser. Det dannes ved replacering af calcit og dolomit i sedimentære bjergarter eller ved omdannelse af magnesiumrige silikatmineraler som serpentin, olivin og pyroxen, hvor ultramafiske bjergarter påvirkes af vandige, CO2-holdige opløsninger.