Mønstringsbestyrer, indtil 1973 tjenestemand, for hvem skibsførere skulle mønstre mandskabet og fremlægge bemandingsliste, hyrekontrakter, søfartsbøger, afregningsbøger og certifikater. Siden er kontrollen overladt til skibsføreren, der ved på- og afmønstring af folk blot sender kopi af hyrekontrakterne til Søfartsstyrelsen.