Mælkekvoteordning var et loft på produktion af mælk, som EU indførte i 1983. Målet var en reduktion af den samlede mælkeproduktion. Hvert EU-lands tildelte mælkekvote blev fordelt mellem de enkelte nationale landbrugsbedrifter. Danmarks mælkekvote var på ca. 4,4 mia. kg. Ordningen ophørte i 2015.