Månedsløjtnant, gammel betegnelse for en reserveløjtnant i den danske flåde. Månedsløjtnanter, der gjorde månedstjeneste i modsætning til de faste officerer, der gjorde årstjeneste, blev antaget under krig eller truende udsigt hertil, fx under krigene med Sverige i 1600- og 1700-t., under Englænderkrigene 1801 og 1807-14 og under Treårskrigen 1848-51. Månedsofficerer med højere charge end løjtnant fandtes også.