Målestok, stok med længdeinddelinger. Ordet benyttes oftest som synonym for målestoksforhold (se målforhold). Begrebet anvendes endvidere i overført betydning om andre størrelser end længde.