Lysol®, (gr. lysis opløsning, løsnen + lat. oleum olie), et tjæreholdigt desinfektionsmiddel.