Lysoform®, (gr. lysis opløsning, løsnen + lat. formica myre), et desinfektionsmiddel.