Lysgas, brændbar gasblanding, som kan bruges til belysning. Den første gas til dette formål var kulgas fremstillet ved afgasning af stenkul. Denne proces blev taget i brug ca. 1800. Gassen gav en gult lysende flamme, som var tilbøjelig til at sode. I bunsenbrænderen, som blev opfundet i 1855, brænder kulgassen med en svagt lysende, meget varm og ikke-sodende flamme, og herved blev kulgassen også velegnet som varmekilde i industri og husholdning; men anvendelsen af det gule gaslys fortsatte. Med opfindelsen af auerbrænderen (1885) blev det muligt at opnå stærkt, hvidt lys både med kulgas og andre brændbare gasarter, fx acetylen.