Lyrisme, (se lyrisk), lyrisk sindsbeskaffenhed el. åndsretning; lyrisk stilpræg.