Luttuoso, (it., af lat. luctuosus, af luctus sorg), inden for musik sorgfuldt.