Lutheraner, (efter reformatoren Martin Luther (1483-1547)), tilhænger af Luthers lære.