Lusciositas, (lat., af luscus enøjet), skelen på grund af øjenmuskellammelse.