Lupinose, (af lat. lupin + gr. -ose), sygdom hos får fremkaldt ved fodring med lupiner.