Lupanar, (lat., af lupa skøge, egl. ulvinde), bordel i det gamle Rom.