Lungeorm, gruppe af rundorme, der findes i luftveje og lungevæv hos en række pattedyrarter. Størst betydning har den op til 10 cm lange, trådtynde Dictyocaulus viviparus, der er en af kvægets farligste indvoldsorme i tempererede egne. Den forårsager akut og dødelig bronkitis og lungebetændelse. Spredning af larver fra kokasse til græs og dermed til nye dyr sker ofte vha. svampen boldkaster (Pilobolus). Andre lungeorme findes hos fx får, ged, hest og svin.