Lunambulisme, (lat. luna måne + ambulare gå omkring), søvngængeri under Månens indflydelse.