Lukubrere, (lat. lucubrare arbejde ved lampelys), ældre betegnelse for sidde oppe om natten og studere.