Luftpost, postforsendelser befordret med fly. Verdens første luftpostbefordring med fly fandt sted i Indien i 1911 og senere samme år i Danmark. Til udlandet blev flytransport taget i anvendelse i 1920 på strækningen København-Warnemünde, hvorfra der var tilslutning til en anden flyforbindelse til Berlin. I 1930 blev natflybefordring etableret til Hamburg og London. Se også postvæsen.