Luftplante, fanerofyt, vedplante, hvis overvintrende knopper findes nede i jorden, se livsformer.