Ludskørhed, revnedannelse på smedejern og blødt stål som følge af samtidig påvirkning af mekaniske spændinger og varmt, nitratholdigt vand med basisk reaktion (lud, pH 8-11). Ludskørhed, som er en form for spændingskorrosion, forekom især på indersiden af nittede dampkedler, hvor utætte samlinger medførte vandfordampning og revnedannelse. Mikrorevnerne var interkrystalline og kunne udløse alvorlige kedeleksplosioner. Risikoen er mindre, men ikke elimineret i moderne, helsvejste kedler.