Lucrum er et latinsk ord for vinding eller fordel.