Lov og ærbarhed er en vending, der stammer fra Christian 5.s Danske Lov 5-1-2, hvori der står, at aftaler skal holdes, hvis de "ikke er imod Loven, eller Ærbarhed".