Lordship, (eng.), værdighed som lord; titel, der bruges ved til- og omtale af en lord.