Lordotisk betyder svajrygget. Lordotisk er det modsatte af kyfotisk.