Longplaying, lp, (eng. long-playing), grammofonplade med lang spilletid (20-30 minutter på hver side).