Lokomotion, (af lat. locus sted + motio bevægelse, af movere bevæge), bevægelse af legemet fra et sted til et andet.