Lokomobil, (af lat. locus sted + mobilis bevægelig, af movere bevæge), kraftmaskine (især dampmaskine) på hjul.