Lokning er det at lokke, dvs. 'slå hul(ler) i en metalplade'.