Logoneurose, (gr. logo- + neurose), taleforstyrrelse forårsaget af mangelfuld tankedannelse.