Logokloni, (gr. logo- + klonos heftig bevægelse), taleforstyrrelse med hakken og gentagelse af ord.